وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 12

چهارشنبه  13 آذرماه 1398 دوازدهمین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر رئیس کرمی (معاونت اموردانشگاهی) و تعدادی از اساتید مجتمع در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.

 

  • سخنران این جلسه: آقای دکتر امیرفرهنگ زندپارسا
  • عنوان سخنرانی: Heart Attack

 

این مراسم با ضیافت کیک تولد برای اساتید متولد آذر ماه: دکتر مهین قره باغیان، دکتر بدرالسادات راجی، دکتر عباس صادقی (بیهوشی)، دکتر پروین منصوری (پوست)، به پایان رسید و گرفتن عکس یادگاری این روز خاطره انگیز را در دفتر خاطره ها ثبت کرد.