وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دورهمی 1

چهارشنبه سوم مرداد ماه 1397 اولین دورهمی اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستاتی امام خمینی (ره) با حضور دکتر جعفریان (رئیس بخش پیوند کبد)، دکتر رستمیان (معاون اجتماعی-فرهنگی دانشگاه) و دکتر رئیس کرمی (معاون امور دانشگاهی) و تعدادی از اساتید، در خانه استاد مجتمع تشکیل شد.

 

در ابتدا دکتر رئیس کرمی، ضمن خیر مقدم به استادان حاضر در جلسه گفت: این اولین جلسه رسمی با استادان پیشکسوت است که به دنبال افتتاح خانه استاد یک ماه قبل در مجتمع بیمارستانی امام برگزار می شود. اساس تشکیل این جلسه استفاده از نظرات و تجربیات ارزشمند استادانی است که تمایل به ارتباط با این مجتمع را دارند و بدنبال این هستیم که با استفاده از نظرات شما عزیزان این ارتباط را با همه اساتید برقرار و حفظ نمائیم. وی حضور استادان پیشکسوت را در دانشگاه و مجتمع ارزشمند عنوان کرد و افزود: امیدواریم که این حضور تداوم داشته و باعث آغاز حرکتهای ملی برای بهبود وضعیت بیمارستان باشد.

 

در ادامه دکتر جعفریان رئیس سابق دانشگاه و رئیس بخش جراحی کبد بیمارستان امام خمینی (ره) در سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از حضور تعدادی از استادان پیشکشوت در این جلسه گفت: امیدوارم این جلسه فتح بابی باشد برای اینکه به صورت یک برنامه مدون در خدمت همکاران پیشکسوت باشیم و نتیجه این حضور دوباره استادان در مجتمع، به ارتقای دانشگاه منجر شود.
وی یادآور شد، یکی از ویژگی های دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در این سی و چند سال گذشته تعلق خاطر تمام کسانی است که در این مجموعه تحصیل و یا خدمت کرده اند و هر خبری که حکایت از ارتقای آن داشته باشد باعث خوشحالی بوده و یک لذت درونی برای هر کدام از ما به همراه دارد که همین موضوع بهانه برگزاری چنین نشست هایی را به ما داده است و امروز نیز اولین جلسه ای است که در خدمت بزرگوارانی هستیم که سابقه ی طولانی هم در زمینه ی آموزش، پژوهش و درمان دارند و امیدواریم با ایده هایی که مطرح می کنند بتوانیم زمینه انتقال این تجربیات را به نسل های بعدی فراهم آوریم.

 

دکتر رستمیان، معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه نیز ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به استادان پیشکسوتی که دعوت بیمارستان را پذیرفته و در این جلسه حضور یافته اند گفت: امروز من برای پاسخ به حضور شما عزیزان در این جلسه هستم و از اینکه با همه دغدغه هایتان در کنار ما هستید نشان از این دارد که آمادگی همکاری با بیمارستان را دارید. امروز دانشگاه به کمک همه دوستان خود از همه جناحها نیاز دارند و باب فعالیت به صورت نهادهای مردمی در حوزه معاونت اجتماعی به روی همه داوطلبین باز است.

 

دکتر رزم پا، رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) نیز با اشاره به رسالت دفتر ارتباط با دانش آموختگان در دانشگاه گفت: یکی از برنامه های دفتر ارتباط با دانش آموختگان که استاد بهادری بر آن تاکید بسیار دارند استفاده از نظرات اساتید پیشکسوت است برای این که بتوانیم مشارکت آنان را جلب و همکاری آنان را بیشتر به همراه داشته باشیم.
وی با اشاره به تعداد بالای اساتید پیشکسوت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) خاطر نشان کرد حضور اساتید در مجتمع برکات زیادی خواهد داشت و با تاسیس خانه استاد به دنبال این هستیم که انگیزه و علاقه آنان را برای همراهی در بیمارستان بیشتر کنیم.

 

دکتر گتمیری، قائم مقام دفتر ارتباط با دانش آموختگان نیز حضور مجدد استادان پیشکسوت را در این مجتمع یک اتفاق نیک برشمرد و ابراز خرسندی از برخورد صمیمانه دوستان حاضر در جلسه را، نشان از علاقه و انگیزه همکاری با بیمارستان عنوان کرد و افزود: بهانه تشکیل این جلسه این است بتوانیم این دوستی ها و صمیمت ها را تقویت کنیم و زمینه همکاریهای جدید را برای شما عزیزان فراهم کنیم.