وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دفتر روابط بین الملل

 • رئیس دفتر: دکتر عرفان امینی
 • رشته: متخصص اورولوژی
 • مرتبه علمی: استادیار

 

 

  • وظایف:
  • شرکت در جلسات معاونت بین الملل دانشکده پزشکی و دانشگاه و انتقال نظرات و راهبردها
  • پیشبرد اهداف استراتژیک آموزشی و پژوهشی در امور بین الملل
  • تلاش در اجرای راهبرادهای بین الملل سازی دانشگاه در مجتمع

 

مسئول دفتر: خانم معصومه صادقپور

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2834 تماس حاصل نمایید