• رئیس دفتر: دکتر زهرا احمدی نژاد
 • رشته: متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
 • مرتبه علمی: استاد

 

 

وظایف:

  • تدوین برنامه استراتژیک پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشکده و دانشگاه
  • تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
  • تلاش در جهت کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
  • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های پژوهشی در بخش ها
  • تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران
  • برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران
  • دبیر کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع

مسئول دفتر: خانم معصومه معارف وند

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2631 تماس حاصل نمایید