وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

دفتر توسعه تحقیقات بالینی

 

 • رئیس دفتر: دکتر رضا قلعه تکی
 • رشته: متخصص رادیوانکولوژی
 • مرتبه علمی: استادیار

 

 

وظایف:

  • تدوین برنامه استراتژیک پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشکده و دانشگاه
  • تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
  • تلاش در جهت کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
  • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های پژوهشی در بخش ها
  • تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران
  • برگزاری کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراگیران
  • دبیر کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع

دفتر توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است.
ماموریت سازمانی دفتر توسعه تحقیقات بالینی ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای زیست پزشکی در سطح مجتمع در راستای رفع نیازهای تشخیصی درمانی و پیشگیری از بیماریها و نیز نیازهای مدیریتی مجتمع می باشد.
لازم به ذکر است که بر اساس اصلاح چارت تشکیلاتی معاونت امور دانشگاهی، از مهر ماه 1399، دفتر توسعه تحقیقات بالینی زیر مجموعه مدیریت پژوهشی و فن آوری گردیده است.

مسئول دفتر: خانم معصومه معارف وند

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2631 تماس حاصل نمایید