وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برنامه زمانبندی کارشناسان کمیته اخلاق

 

ناهید فرخ زاده یکشنبه ها ساعت 8 لغایت 14:30
دکتر نازی درخشان
  • شنبه
  • دوشنبه
  • چهارشنبه
ساعت 8 لغایت 14:30
سیده مرضیه صالحی
  • یکشنبه
  • سه شنبه
  • پنجشنبه
ساعت 8 لغایت 14:30

 

 

تذکر مهم:

مراجعین محترم لازم است، برای هماهنگی و صدور معرفی نامه ابتدا به مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی(سرکار خانم معارف وند) مستقر در اتاق شماره 2 ساختمان معاونت اموردانشگاهی مراجعه نمایند.

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 2631 تماس حاصل نمایید