وبسایت معاونت امور دانشگاهی مجتمع

برنامه زمانبندی کارشناسان آمار

 

دکتر صاحبی هیات علمی پژوهشی یکشنبه ها

 

از ساعت 8:00  لغایت 14:30
دکتر رازنهان PhD اپیدمیولوژی چهارشنبه ها از ساعت 8:00  لغایت 14:30
دکتر هراتی Phd فیزیولوژی از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00  لغایت 14:30
سعید محمدی کارشناس ارشد آمار زیستی از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00  لغایت 14:30

 

 

تذکر مهم:
مراجعین محترم لازم است، برای هماهنگی و صدور معرفی نامه ابتدا به مسئول دفتر توسعه تحقیقات بالینی(سرکار خانم معارف وند) مستقر در اتاق شماره 2 ساختمان معاونت اموردانشگاهی مراجعه نمایند.

جهت ارتباط با این دفتر شما میتوانید با شماره تلفن داخلی 61192631 تماس حاصل نمایید