امیر آروین سازگار

دکتر امیرآروین سازگار
فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت
استاد

بابک ساعدی

دکتر بابک ساعدی
فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت
استاد

محمد صادقی

دکتر محمد صادقی
متخصص ENT
استاد

موسی صدرحسینی

دکتر موصی صدرحسینی
فلوشیپ جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه
استاد

امین آمالی

دکتر امین آمالی
متخصص ENT
دانشیار

مازیار مطیعی

دکتر مازیار مطیعی
متخصص ENT
دانشیار

مهرداد جعفری

دکتر مهرداد جعفری
متخصص ENT
دانشیار

حامد امامی

دکتر حامد امامی
متخصص ENT
استادیار

ریحانه حیدری

دکتر ریحانه حیدری
فلوشیپ طب خواب
استادیار

فاطمه میراشرفی

دکتر فاطمه میراشرفی
متخصص ENT
استادیار

آذین طبری

دکتر آذین طبری
فلوشیپ رینولوژی
استادیار

بهروز امیرزرگر

دکتر بهروز امیرزرگر
فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی
استادیار